به گزارش پارس نیوز، پدرام شریفی این استوری را در واکنش به عکس مصطفی ذوالقدر منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (3)