به گزارش پارس نیوز ، غزل شاکری در مراسم سیل مهربانی را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (1)