به گزارش پارس نیوز، یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت: خداحافظ فیلم عزیزم #رحمان_۱۴۰۰ داغ تو هم بر دلم نشست مانند داغهاى دیگر باکى نیست داغدارى هم عادتیست دیرین

AndroidOnlineNewsImage (11)