به گزارش پارس نیوز، شیلا خداداد با عکس نوشته دوم به پخش نشدن «نود» اعتراض کرد.

AndroidOnlineNewsImage (9)