به گزارش پارس نیوز، خاطره حاتمی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (12)