به گزارش پارس نیوز، نادر سلیمانی با انتشار این عکس نوشت: 
یک شب خوب در کنار دوستان خوب

AndroidOnlineNewsImage (6)