به گزارش پارس نیوز، نوید محمدزاده با انتشار آهنگی از تتلو در اینستاگرام خود نوشت: «ماه خوندی، ماه»

2015183_615