به گزارش پارس نیوز، شراره رخام نوشت :همراه با آماندای عزیز و گروه بازیگران دوست داشتنی تاتر : ” سیاست سوختن شربتخانه ” و مهدی کریمی نازنین که در عکسها نیستند , در آغاز راهی زیبا برای یک اجرای فوق العاده

0000