به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی نوشت : ما

کاشفان کوچه‌ ی بن‌بستیم

حرف‌های خسته‌ام داریم

این بار

پیامبری بفرست

که تنها گوش کند

2222