به گزارش پارس نیوز، شراره رخام این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (2)