به گزارش پارس نیوز، المیرا شریفی‌مقدم در واکنش به عکس عجیب نماینده مجلس این پست را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (4)