به گزارش پارس نیوز، «آمیتاب باچان» و پسرش با قد‌های بلندی که دارند باید چند صندلی زیر پایشان بگذارند تا بتوانند راحت بنشینند!

AndroidOnlineNewsImage