به گزارش پارس نیوز، گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت: چابهار زیبا، همه ی ایران سرای من است

AndroidOnlineNewsImage (16)