به گزارش پارس نیوز، عکسی از خشایار اعتمادی در کنار مریم حیدرزاده در سال ۷۶ که استارت همکاریشون رو هم از همون سال زدند.

AndroidOnlineNewsImage (13)