به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت: چسب دروغ بر دهن راستی زدیم 
گوش سکوت را به تماشا گذاشتیم 
خود را چقدر بی خود و ارزان فروختیم 
انگشت حیف در دهن وا گذاشتیم 
حالا برای منطق جبران اشتباه
لب را میان باید و اما گذاشتیم 
#عماد_الدین_مشائى

AndroidOnlineNewsImage (12)