به گزارش پارس نیوز، نیکی مظفری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (7)