به گزارش پارس نیوز، محمدرضا غفاری این عکس را دراینستاگرامش منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (1)