به گزارش پارس نیوز، عکسی از اولین حضور افسانه بایگان در صحنه تئاتر در سال‌های دور.

2013533_112