به گزارش پارس نیوز، مونا فرجاد با انتشار این عکس نوشت:
من دنیا آمدم
٢٥ فروردین

AndroidOnlineNewsImage (1)