به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو نوشت :فکر میکنید قوی بودن یعنی هیچگاه احساس درد نکردن؟؟؟ اما… در واقع قویترین آدمها آنهایی هستند که درد را حس میکنند میفهمند،و میپذیرند!!!

66