به گزارش پارس نیوز، الهام پاوه نژاد نوشت : بوی همه‌ی گیاهانِ معطّر

نثار نَفست…

آرام‌باش!

برای خوابیدن هزار قرن داریم

و برای بوییدن یک نفس…

بلندترین نفس‌هایم در شانه‌هایت

بیدار باش!

تا همه‌ی پونه‌ها را آب نبرده است

عاشقانه در کار باش…

55