به گزارش پارس نیوز، بهنوش طباطبایی نوشت : کاش خونه م انقدر بزرگ بود که مى تونستم همه گربه ها رو اینطور در آرامش ببینم

11