به گزارش پارس نیوز، صابر ابر، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:

«تو مهمی برای این شهر...
برای سرکوب نشدنش، برای مسافر نداشتنش، برای اصالتش، برای انگیزه هاش، برای سربازهاش، برای راست ها و دروغ هاش...
برای نبودن و حذف آدم های سفارشی...
برای درست شدن های زود...
تو برای این شهر لازمی .
برای بلند گفتنِ خیلی چیزها.
به امیدِ روزی که در راه کنسرت بهت مسیج بزنم که یاس، شُد»

2014003_367