به گزارش پارس نیوز، دیبا زاهدی با انتشار این عکس نوشت: از جشنواره 97

AndroidOnlineNewsImage (9)