به گزارش پارس نیوز، علیرضا طلیسچی با انتشار این عکس نوشت:
دنیای من دو نیم دارد و از هر نیمه این را آموختم:
از نیمه اول نان درآوردن نَه! بلکه قناعت و نان‌بخشیدن...
از نیمه دوم زندگی کردن نَه! بلکه سازش تا لحظه به بار نشستن....
و این دو نیمه مرا کامل معرفی میکنند

AndroidOnlineNewsImage (8)