به گزارش پارس نیوز، مریم معصومی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
آخرین هفتهِ اجراا
منتظرِ دیدارتون هستیم
#وقایع_اتفاقیه
#تئاتر

AndroidOnlineNewsImage

AndroidOnlineNewsImage (1)

AndroidOnlineNewsImage (2)