به گزارش پارس نیوز، حسین مهری با انتشار این عکس نوشت: 
قربون خنده هاى یک رنگتون

AndroidOnlineNewsImage (6)