به گزارش پارس نیوز، بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت: اینجا بعضی ها از رنجیدن تغذیه می کنند! بعضی ها از رنجاندن! این حجم از عجیب بودن هیچ دوست داشتنی نیست!

AndroidOnlineNewsImage (1)