به گزارش پارس نیوز، حامد همایون با انتشار این عکس نوشت: مثل یک کوچه بن بست خرابت شده‌ام گاهی از من بگذر؛ حسرت عابر سخت است! علی صفری#

AndroidOnlineNewsImage