به گزارش پارس نیوز، رابعه اسکویی نوشت : .شب های خوب و پر ستاره من 

از حمایت شما بینهایت سپاسگزارم  دوستتون دارم

4545