به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (14)