به گزارش پارس نیوز، علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: من و آقای مجری همیشه... من برای ایرج جون می میرم 
کی مثل منه؟
پ ن: اولین باری که از ته دل خندیدم به کلاه قرمزی بود و خندیدن و خندوندن یاد گرفتم ... چقدر خوشبخت بودیم که شما رو داشتیم.
بی تکرار و بی نظیر
به امید برگشتن کلاه قرمزی به تلویزیون... من جای تلویزیون بودم ول نمی کردم ، هر روز زنگ می زدم به آقای طهماسب
پاشنه تلفن رو می کندم اصلا
عکس مجید توکلی
پ ن: طهماسب

AndroidOnlineNewsImage (4)