به گزارش پارس نیوز، نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: الهی که من فدای هر دوی شما بشم.

AndroidOnlineNewsImage (3)