به گزارش پارس نیوز، امیر نوری با انتشار این عکس نوشت: گیلی گیلی گیلی.

AndroidOnlineNewsImage (2)