به گزارش پارس نیوز، نیکی مظفری در مراسم سیلِ مهربانی با حضور سینماگران.

AndroidOnlineNewsImage (1)