به گزارش پارس نیوز، فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: باران می‌آید.
آدمها به زیر سقفها پناه می برند.
با شتاب؛
نمی فهمم.
باران که با آنها کاری ندارد
می خواهد ببوسدشان. همین!
آدمها
از محبت گریزانند.
و بعد یک عمر دنبال محبت می دوند.
باران می آید 
و شهر پر از بوی مهربانی ست.
هیچ کس زیر باران نیست
آدمهای باران
آدمهای دنیای دیگری هستند.
در بدترین روزها امیدوار باش
زیرا زیباترین باران ها
از سیاه ترین ابرهاست...
سراسر زندگیتان پر از بارانهای زیبا

AndroidOnlineNewsImage (16)