به گزارش پارس نیوز، ماهور الوند این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (11)