به گزارش پارس نیوز، کریس همسورث، اسکارلت جوهانسون و پاول راد در فوتوکال فیلم جدیدشان، قسمت آخر Avengers در لندن.

AndroidOnlineNewsImage (7)