به گزارش پارس نیوز، علی سخنگو با انتشار این عکس نوشت: سیزده سال پیش.

AndroidOnlineNewsImage (4)