به گزارش پارس نیوز،  مریم سلطانی با انتشار این عکس نوشت: 
هیچ وقت بابت عشق هایى که نثار دیگران کرده اید و بعد ها به این نتیجه رسیده اید ذره اى براى عشق شما ارزش قایل نبوده اند ،افسوس نخورید شما ان چیزى را که باید به زندگى ببخشید،بخشیدید ؛و چه چیزى زیباتر از عشق ؟؟هر دوست داشتن صیقلى ست بر روح ،و با هر دوست داشتن ،روح و روان تو زلال میشود .اخر هفتتون شاد شاد 

AndroidOnlineNewsImage (13)