به گزارش پارس نیوز، الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت: 
کسى رو قضاوت نکن،
فقط روى خودت کار کن.

AndroidOnlineNewsImage (12)