به گزارش پارس نیوز، مریم وطن پور با انتشار این عکس نوشت: 
.چقدر مواقید؟
.تفاوت بین انسانی که هم اکنون هستید و کسی که قرار است پنج سال بعد باشید، در مردمی است که در این مدت با آنها معاشرت کرده و کتاب هایی است که در این زمان مطالعه خواهید کرد ...
#زندگیتون_پرانگیزه #دلتون_بی_غم 

AndroidOnlineNewsImage (11)