به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی در توضیح این عکس نوشت:
زمانی که هرجایی کاری از دستت بر اومده انجام دادی،تمام انرژی خودت رو برای روند درست زندگی گذاشتی،هیچی به خودت بدهکار نیستی،انرژی مثبت به اطرافیانت انتقال دادی ،براشون خیر خواستی و ‌حالشون رو خوش کردی...
.
راحت می گذری لبخند میزنی وسبک راه میری

AndroidOnlineNewsImage (1)