به گزارش پارس نیوز، در دیدار علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر با علی نصیریان، موضوع انتشار کتاب خاطرات او توسط فرهنگستان هنر مطرح شد.

علی نصیریان در این همنشینی در خصوص تاریخ معاصر تئاتر ایران، اهمیت نمایشنامه‌نویسی و لزوم جدی گرفتن آن تاکید کرد و برای انتقال تجارب خود در حوزه هنرهای نمایشی ایران و بازخوانی آن برای جوانان علاقه‌مند اظهار تمایل کرد.

علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر نیز با توجه به اظهارات نصیریان، پیشنهاد برگزاری کارگاه‌های عملی نمایش‌های ایرانی را در فرهنگستان هنر مطرح کرد.

همچنین پیشنهاد شد، کتاب خاطرات نصیریان که به کوشش محمدعلی منصوری تدوین شده و شامل زندگی‌نامه و سلوک هنری این هنرمند است؛ برای انتشار در اختیار فرهنگستان هنر قرار گیرد.

در این دیدار همچنین علی منتظری (رئیس گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی) و جمعی از مدیران فرهنگستان هنر حضور داشتند.