به گزارش پارس نیوز، خاطره‌بازی امید جهان با این عکس قدیمی در کنار مهدی احمدوند و مرتضی پاشاییِ فقید.

2011027_826