به گزارش پارس نیوز، عکس درخشنده خانم بهرام با مثقالی فتوشاپ

2011020_235