به گزارش پارس نیوز، خوشبختی بزرگیه که سایه پدربزرگ و مادربزرگ بالای ‌سرمون باشه؛ هرکس این نعمت رو داره خدا براش حفظ کنه.

2011009_442