به گزارش پارس نیوز، «عامرخان» پس از یک دیدار اتفاقی با یکی از همکاران خود به نام «چیران جیوی گارو» در فرودگاه کیوتو این عکس را به اشتراک گذاشته بود.

2010309_413