به گزارش پارس نیوز، «شاهرخ خان» در حال بازگشت به خانه با جت اختصاصی اش این سلفی را با هوادارانش به اشتراک گذاشت.

2010308_404