به گزارش پارس نیوز، «ریچارد مدن» روی جلد مجله‌ی «اینترویو» را می بینید 

2010300_637